1. Herkesçe bilinen, tanınan kimse.
2. Soyu temiz, tanınmış soydan gelen.