1. BFaziletli, erdemli. 2. Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan. 3. XVI. yy.´da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.