1. Mühürle ilgili olan.
2. Mühür yapan.
3. Cömertlik.
4. Sonuncu.