1. Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. 2. Biçilmiş ekin.