I Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • IFLIK

  Eski çalgılardan birinin adıdır.
 • IFRAT

  Davarın alın saçı. * İnsanın ense saçı.
 • IĞLAK

  (Bak: İğlâk)
 • IĞRAZ

  (Bak: İğraz)
 • IĞVA

  (Bak: İğva)
 • IH

  Deveyi çökertmek için kullanılır sestir. * Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.
 • IHAFE

  Korkutmak.
 • IHAZE

  (C.: İhâzât-İhâz) Su birikip toplanacak yer. * Bir kimsenin kendisi veya sultanı için hıfzedip gözlediği yer.
 • IHBAS

  İfsad etmek. Bozmak. * Yaramazlık öğretmek.
 • IHBAT

  Huşu ve tevazu' etmek, alçak gönüllülük yapmak.
 • IHDAC

  Doğan çocuğun bir yerinin eksik olması.
 • IHDAR

  Kendini gözlemek. * Bir yerde durmak, ikâmet.
 • IHDI

  Deve çöktü.
 • IHDILAL

  Yaş olmak, ıslanmak. * Ağacın budak ve yapraklarının çok olması.
 • IHDIRAR

  Yeşillik.
 • IHFAK

  Gazâda ganimet malından pay almamak. * Avcıların av yakalayamaması.
 • IHFAS

  Çirkin olmak.
 • IHLA'

  Hâli etmek, boşaltmak.
 • IHLA'

  Çıkarmak.
 • IHLAD

  Meyletmek, yönelmek, eğilmek. * Sonsuzlaştırmak, ebedi kılmak. * Geç ihtiyarlamak.
 • IHLAF

  Su aramak. Yerine halef etmek. * Kılıç çıkarmak için elini uzatmak.
 • IHLAK

  Elbise eskimek veya eskitmek.
 • IHLAL

  Terketmek.
 • IHLAMAK

  Ih diyerek deveyi çökertmek. * Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.
 • IHLAMUR

  Kerestesi marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp çay gibi içilen ağaç. * Ihlamur ağacından yapılmış.
 • IHLİVLAK

  Eskimek. * Bulutun gökyüzünü kaplaması.
 • IHMAD

  Ateşi söndürmek.
 • IHMAL

  Saçak yapmak.
 • IHMAR

  Gizli etmek, saklamak.
 • IHN

  Boyalı sof kumaş. * Renkli yün.
 • IHNA'

  İfsad etmek, bozmak. * Yaramaz söz söylemek.
 • IHN-İ MENFUŞ

  Didilmiş kumaş. Hallac edilip atılmış renkli yün.
 • IHRAB

  Viran etmek, harabe haline getirmek.
 • IHRIVVAT

  Uzamak.
 • IHRİNMAS

  Sükut etmek, susmak.
 • IHRİT

  İsmi işitilmeyen bitki.
 • IHSA'

  Haya çıkarmak.
 • IHSA'

  Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • IHSAR

  Noksanlaştırmak, eksiltmek.
 • IHSAS

  Yaramaz iş yapmak.
 • IHŞÎŞAN

  Kabalığı, inatçılığı ve katılığı fazla olmak.
 • IHTA'

  Hatâ etmek, yanılmak.
 • IHTİBA'

  Gizlenmek, örtünmek.
 • IHTİBAR

  İmtihan ve tecrübe etmek.
 • IHTİDAB

  Boyamak.
 • IHTİDAD

  Otu köküyle birlikte biçmek.
 • IHTİDAM

  Hizmet etmek.
 • IHTİLA'

  Çıkarmak.
 • IHTİLA'

  Ot biçmek.
 • IHTİLAB

  Aldatmak.