I Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • IHTİLAC

  Seğirtmek, koşmak. * Hareket etmek.
 • IHTİLAK

  Yalan olmak. * Muhtaç olmak.
 • IHTİLAL

  (İhtilal) Halel vermek, zarar vermek. * Muhtaç olmak.
 • IHTİLAS

  Hırsızlık için gelip bir şey alıp kaçmak.
 • IHTİMAM

  Ev süpürmek.
 • IHTİMAR

  Mütegayyer olmak, bozulmak, değişmek.
 • IHTİNAS

  Kırılmak. * İkiye bükülmek, iki kat olmak.
 • IHTİRA'

  Vücud vermek, icad.
 • IHTİRAF

  Cem'etmek, toplamak.
 • IHTİRAK

  Kat'etmek, kesmek.
 • IHTİRAM

  Eksilmek, noksanlaşmak. * Kesilmek.
 • IHTİRAT

  Kılıç çekme.
 • IHTİSAM

  Husumet etmek, düşmanlık yapmak.
 • IHTİSAR

  Elini böğrüne koymak. * Muhtasar yapmak.
 • IHTİTAF

  Sür'atle ahzetmek, çok hızlı almak.
 • IHTİTAN

  Sünnet olmak.
 • IHTİTAT

  Sakal bitmek. Yer tutmak. * Hatla işaret koymak.
 • IHTİVA'

  Kendini aç bırakmak.
 • IHTİZA'

  Parça parça edip taksim etmek. * Kat'etmek, kesmek.
 • IHTİZAL

  Kesilmek. * Ayrılmak.
 • IHTİZAN

  Sırrı gizlemek.
 • IHVE-İ MÜTEFERRİKÎN

  Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: "Ahavat-ı müteferrikat'tır)
 • IKAB

  Azap, mihnet.
 • IK'AD

  Yüksek bir yere çıkarmak. * Oturtmak.
 • IKAK

  Tırnaklı hayvanların gebeleri.
 • IKAL

  İkl, bağ, bend. * Daha ziyade Arabların başlarına koyup sardıkları bağ, agel. (Bak: Sâhib-üt tac)
 • IKAM

  şiddetli harpler. * Yaramaz huylu.
 • IK'AR

  Derinletmek, derinleştirmek.
 • IKD

  İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey. * İnci dizecek iplik. * Hurma salkımı.
 • IKFAL

  Kilitlemek.
 • IKHÂR

  Kahr etme, kahr edilme, kahr edilmiş olma.
 • IKHÂR-I DÜŞMEN

  Düşmanın kahrolması.
 • IKKA

  Çocukların doğduklarında mevcut olan saçı.
 • IKLAB

  Aksine döndürmek. Tersine çevirmek veya çevrilmek.
 • IKLAL

  Azaltılma, azaltma.
 • IKLÎD

  (C.: Akalîd) Anahtar, miftah.
 • IKLİM

  Bir yerin hava şartları. Memleket. Küre-i arzın kıt'a ve her bir memleketi.
 • IKMA'

  Gelen bir kimseyi geri döndürme. * Birisini aşağılama.
 • IKMAH

  Enaniyet ve azametle kafa tutma.
 • IKMAR

  Ayın doğmasını bekleme.
 • IKMAS

  Suya daldırıp çıkarma.
 • IKNAS

  Adi ve rezil bir kimse iken asaletlilik iddiasında bulunma.
 • IKNAT

  Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma. * Namazda kıyamı uzatma. * İnkisar etmek.
 • IKSÂ

  Uzaklaştırılma. Uzaklaştırma.
 • IKSAM

  Kasem etme, and içme, yemin etme.
 • IKSAR

  Yapabileceği ve elinden geldiği halde ihmâl etme.
 • IKSAT

  Hakkâniyet, doğruluk gösterme.
 • IKSÂ-YI ÂMÂL

  Emel ve isteklerinden uzaklaştırma.
 • IKTA'

  (Kat.'dan) Delil göstererek susturma. * Mülkiyeti devlete ait olan bir arazinin menfaatinin hazinede istihkakı bulunan kimseye padişah tarafından verilmesi. * Maktuan ihâle.
 • IKTAAT

  (Iktâ. C.) Sahibi olmayan ve üzerinde imaret eseri olmıyan yerlerden olup, ulülemr tarafından istihkak sahibine imar ve inşa etmesi için tahsis olunan arazi.