I Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • IKTAR

  Damlatma, damlatılma.
 • IKTIDA

  Tâbi olma. Uyma.
 • IKTIDAEN

  Uyarak, ıktıda ederek, tâbi olarak.
 • IKTİFA'

  (Kafa. dan) Arkasından gitme, izinden gitme.
 • IKTİFAEN

  İzinden giderek, örnek tutarak, misal kabul ederek.
 • IKVA'

  Ev boşalmak. * Azık tamam olmak. Şâirin şiirin kafiyesini çeşitli yapması.
 • IKVAL

  Bir kimsenin söylemediği bir sözü, söyledi diye iddia etmek.
 • IKVÂLİYYÂT

  Söylenmediği hâlde söylendi diye iddiâ edilen sözler. Lüzumsuz iddialar.
 • IKY

  Yemek yemezden evvel çocuğun karnından çıkan necisi.
 • IKYAN

  Halis iyi altın. * İnci parçası.
 • ILAB

  Boyunda olan uzun nişan.
 • ILAC

  Bir şeyi yerinden alıp gidermek.
 • ILAKIYE

  Aşikârelik, açıklık, meydanda oluş.
 • ILAT

  (C.: Alât) Devenin boynuna takılan ip.
 • ILBA'

  (C.: Alâbâ) Boyun siniri.
 • ILC

  (C.: Uluc-Aluc-Ilce) Kervan. * Yabani eşek. * Acem küffarından bir erkeğin adı.
 • ILGAM

  Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi göüren yer. Serap, pusarık.
 • ILGAMAK

  At başıboş olarak dörtnala koşması.
 • ILGAR

  Düşman topraklarına ansızın yapılan hücum, akın. * Başıboş hayvanın dörtnala koşması.
 • ILGARCI

  Akıncı.
 • ILGIDIR

  Bir metre kadar uzunluğunda, uçlarına birer karış kadar iki çivi sokulmuş ağaçtan yapılma bir ölçü âletidir.
 • ILGIMSALGIM

  Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda, buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi görünen yer. Serap, pusarık.
 • ILHİZ

  Büyük kene.
 • ILICA

  Sıcak pınar suyu. Bunların yerden kaynayanına kaynarca; üzerine bina veya kubbe yapılmış olanına ise kaplıca denir.
 • ILIK

  Ne sıcak ne soğuk. Az ısınmış veya sıcaklığı kırılmış.
 • ILK

  Sakız. * Ağızda çiğnenen şey.
 • ILK

  (C.: Alâk) Kurumak. * şarap, hamr. * Her nesnenin iyisi.
 • ILKA

  Kişinin göbeğine dek olan gömlek.
 • ILKİD

  Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın. * Katı yoğurt.
 • IMYA (IMİYYÂ)

  Görmeyerek, düşünmeyerek.
 • INAK

  Kucaklaşıp sarılma, muânaka.
 • INAN

  (C.: Aınne) Atın dizgini.
 • INAS

  Kızın büluğ çağına vardıktan sonra evlerinde evlenmeden çok durması.
 • INİZ

  Cimâa kadir olmayan erkek. * Cimâdan safâlı olmayan avret.
 • INNÎN

  İktidarsız, güçsüz, âciz.
 • INTIFA

  Sönme. Yanarken sönme. Ortadan kalkma.
 • INTIFA-YI HARİK

  Yangının sönmesi.
 • INTİYAN

  Yiğitlik evveli.
 • IR

  t. Nağme, ezgi, basit türkü. * Ahenk, terâne.
 • IRA

  Karakter, seciye.
 • IRA'

  Mıknatıs.
 • IRAB

  Tazı. * Yükrek at.
 • IRABET

  Yaramaz sözler söylemek, fuhşiyyat.
 • IRAFET

  Kethüdâlık, reislik. Ululuk, şereflilik.
 • IRÂK

  Dicle nehrinden aşağı Basra'ya kadar Şat Suyu'nun iki tarafı olan memleket. * Su kenarı. * Kökler, asıllar, bünyadlar. * Uzak.
 • IRAKA

  (Bak: İrâka)
 • IRÂK-I ACEM

  (Acem Irakı) Tar: Irak'ın Dicle nehrinden başlayarak İran sınırındaki yüksek dağlık mıntıkaya kadar uzanan bölgesine Osmanlılarca verilen ad.
 • IRÂK-I ARAB

  Arap Irak. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan ve Bağdat'ın kuzeyine kadar uzanan topraklara Osmanlı İmparatorluğu zamanında verilen isim.
 • IRAKÎ

  (Irâkiyye) Irak halkından, Iraklı. * Irak'a ait.
 • IRAN

  Evin uzak olması. * Mıh, çivi. * Mızrak. Süngü.