I Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ISDA'

  (Sadâ. dan) Yankı. Aks-i sada. Sesin bir yere çarpıp dönmesiyle duyulan ikinci ses.
 • ISDAD

  Men'etmek, engel olmak, geri döndürmek.
 • ISDAK

  Verilecek parayı kadının nikâhında tesbit edip kararlaştırma.
 • ISDAR

  (Sudur. dan) Çıkarma, çıkarılma, sudur ettirme. * Deveyi sudan geri döndürmek. * Rücu ettirmek, geri döndürmek, vazgeçirmek.
 • ISFA'

  Arındırılmak. Hâli olmak.
 • ISFAK

  Kapıyı örtmek. * El ile bir nesneye erişmek.
 • ISFİRAR

  Sararmak. Sarı olmak.
 • ISFİRAR-I AYN

  Gözün sararması.
 • ISFİRAR-I EVRAK

  Yaprakların sararması.
 • ISFİRAR-I ŞEMS

  Güneşin sararmış gibi görünüşü.
 • ISGA'

  Söylenilen bir sözü dinleyip kabul etme ve yapma. * Söylenilen bir sözü kulak verip dinleme. * Meyl etmek. * Eksiltmek.
 • ISGAR

  (Sagir. den) Hakir ve hor görme. * Küçültme.
 • ISHA'

  Gökyüzünün açık ve bulutsuz olması.
 • ISHAB

  Yoldaşlık yapmak.
 • ISHAM

  Biçim vakti yetişmek, hasat zamanının gelmesi.
 • ISHAR

  (Sıhriyyet. den) Akrabalık, yakınlık, kurbiyet, sıhriyet. Damat olma. Damat edinme. * Ulaşmak. * Erimek.
 • ISHÎRAR

  Ot kurumak.
 • ISKA

  (Bak: İska)
 • ISKAÇA

  Gemi direğinin ayaklığı.
 • ISKALARA

  Gemi arması merdiveni. * Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni.
 • ISKALARİYA

  Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.
 • ISKAPARMA

  İtl. Bir gemiyi toptan kiralama.
 • ISKARÇA

  İtl. Geminin yükünün pek sıkı olarak istif edilmesi.
 • ISKARMOZ

  Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler. * Bir cins küçük balık.
 • ISKARSO

  İtl. Yelkenleri doldurur dik rüzgâr. * Geminin götürü olarak kiralanması.
 • ISKARTA

  Herhangi bir sebepten dolayı değerini kaybetmiş mal.
 • ISKAT

  Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak. * Silmek. * Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.
 • ISKAT-I CENİN

  Kadının çocuk düşürmesi.
 • ISKAT-I SALÂT

  Ölmüş bir kimsenin kılmadığı namazlar yüzünden hâsıl olan günahını giderir ümidi ile verilen sadaka.
 • ISKOTA

  İtl. Büyük yelkenleri kullanmaya yarayan ip.
 • ISKUNA

  ing. İki direkli bir nevi yelkenli gemi.
 • ISLA'

  Ateşte kızdırmak. Ateşte yakmak.
 • ISLAH

  İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek. (Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. S.)
 • ISLAHAT

  Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.
 • ISLAHAT-I ADLİYE

  Adli ıslahat.
 • ISLAHAT-I ASKERİYE

  Askerlikte yapılan ıslahatlar. Askerî ıslahat.
 • ISLAHAT-I MÜLKİYE

  İdarede yapılan düzeltmeler, yenilikler.
 • ISLAHATPERVER

  Islahat taraftarı, ıslahatı seven.
 • ISLAHEN

  Islah ederek, düzelterek.
 • ISLAHHANE

  Tar: San'at mekteblerine önceleri verilen isim. * Islah evi.
 • ISLAH-I HÂL

  Kendi halini ıslah etme, düzeltme.
 • ISLAH-I ZÂT-ÜL BEYN

  Aralarındaki kırgınlığı kaldırarak iki kişiyi barıştırma.
 • ISLAHÎ

  (Islahiyye) Islah etmeye ve düzeltmeğe dair. Düzeltme ile alâkalı.
 • ISLAHPEZİR

  Islah edilebilir olan. Düzeltme ve tâmir kabul eden, ıslaha kabiliyeti olan.
 • ISLÎ'

  Boynu ince ve başı fındık gibi yumruca olan yılan.
 • ISLİHMAM

  Ayak üstüne durmak.
 • ISLÎT

  Zinetli kılıç, üzeri süslenmiş kılıç.
 • ISMAM

  Şişenin ağzını tıkama. * Sağırlaştırma, duymaz hâle getirme.
 • ISMARLAMA

  Sipariş verme, emanet etme. Hususi siparişle yaptırılmış, hazır alınmayan.
 • ISMAT

  Susturma, susturulma, sükut ettirme.