1. Görünme, belirme. 2. Kader, talih. 3. Allah’ın lütfuna kavuşma.