1. Yüksek. 2. Gelişmiş. 3. Birine göre yüksek aşamada olan kimse.