Aynı çağda yaşayan, çağa uygun.1. Aynı çağda yaşayan. 2. Bulunulan çağın koşullarına uygun olan. 3. Yaşıt.