1. Çocukluk çağından çıkmış genç erkek. 2. Sözünün eri, dürüst, namuslu kimse.