Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya.