Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para