1. Geçimsiz, aksi, ters kimse. 2. Aptal, şaşkın. 3. Silah kabı. 4. Arklardaki küçük bentler.