1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.