"Amacım, ulaşmak istediğim şey" anlamında kullanılan bir ad.