"Çoğalsın, soyu genişlesin" anlamında kullanılan bir ad.