1. Güzel, şık, ince,kibar tavırlı. 2. İnce esprili, esprilerle konuşan. 3.Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.