Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.