1. Beceri.
2. Seziş, anlayış.
3. Büyük erkek kardeş.