Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu.. Allah ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanıl­maz.