Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.