1. Kadının kocası, eş. 2. Yaşlı, sözü dinlenen kimse.Koca, zevc, yaşlı erkek