1. Dünya genişliğinde,dünyayı kapsayan.
2. Dünyayı eline geçiren.