1. Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.
2. İnsan, insanoğlu.
3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.