“Adınla ün kazan, şöhret sahibi ol” anlamında bir ad.