Sağlıklı, sıhhatli olma, hastalıktan uzak olma durumu.