1. Bulutlu havalardaki bunaltıcı sıcaklık.
2. Pamuk bulutları.