“Talihin, şansın iyi olsun” anlamında kullanılan bir ad.