Ak ve kaybol" anlamlarında iki fiilin emir biçiminden oluşan bir ad.