1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet.