1. Yiğit, cesur, yürekli kimse.
2. Büyük Selçuklu hükümdarı.
Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında