1. Bilen, bilgili.2. Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.