Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi