1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize. Güzel, hoş, latif.