İçindekini açıkça söyleyen, sır saklamayan,hanların beyi