1. Bilgili hükümdar. 2. Göktürk hakanı (683-734). Babası Kutluğ İlteriş Han´dır.