24 Oğuz boyundan on ikisine verilen ad. Osmanoğulları bu boydan gelmiştir.