Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer.