İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan