Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.