"Canını, özünü ortaya koy" anlamında kullanılan bir ad.