Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Moğolca ceylan anlamına gelir.