Cihanı ele geçiren. Dünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden kimse.