Hükümdar. Tanrı adlarından. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.