1. bk. Dindar 2. T. Eski ordu düzeninde artçı birlik.