1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.