1. Ata, dede. 2. Büyük erkek kardeş. 3. Kendisine saygı gösterilen kimse.