1. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. 2. Görgülü, nazik, kibar kimse.